11 November 2010

Ramco Systems Allots Equity Shares: रामको सिस्टम के इक्विटी शेयर आवंटन : 11th November

हिन्दी अनुवाद:

10 नवम्बर 2010 को अपनी बैठक में रामको सिस्टम की समिति ने 10 रुपए प्रत्येक की 41,065 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2008 के तहत इक्विटी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्टॉक विकल्प पर। नतीजतन, चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 10 रुपये प्रत्येक के 15436908 इक्विटी शेयरों से बढ़ गया है 10 रुपये प्रत्येक के लिए 15477973 इक्विटी शेयरों।

English Translation:

The committee of Ramco Systems in its meeting on 10 November 2010 has approved the allotment of 41,065 equity shares of Rs. 10 each, being the exercise of the equity stock options by the employees of the company under the Employee Stock Option Scheme, 2008. Consequently, the paid up equity share capital has increased from 15,436,908 equity shares of Rs. 10 each to 15,477,973 equity shares of Rs. 10 each.

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं रुचि हो भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete